ΤΥΠΟΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

 Σκέπαστρο Πισίνας Horizont Σκέπαστρο Πισίνας Star Plus Star Σκέπαστρο Πισίνας Sun Sky Σκέπαστρο Πισίνας Visual Σκέπαστρο Πισίνας Harmonie Harmonie Σκέπαστρο Πισίνας Professional Σκέπαστρο Πισίνας Practic Σκέπαστρο Πισίνας Creative Creative Σκέπαστρο Πισίνας Lok
Lok
Σκέπαστρο Πισίνας Galaxy Σκέπαστρο Πισίνας Orion Orion Σκέπαστρο Πισίνας Rondo
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Εγγύηση Σκέπαστρου Πισίνας
Τεχνολογία Σκέπαστρου Πισίνας

Σκέπαστρο Πισίνας

Πλεονεκτήματα Σκέπαστρου Πισίνας

Το σκέπαστρο πισίνας σας γλυτώνει χρόνο και χρήμα. Ένα   από   τα   μεγαλύτερα   πλεονεκτήματα   του   να   έχει   κάποιος   σκέπαστρο   στην   πισίνα του,   είναι   ότι   αυτό   βοηθάει   στο   να   την   διατηρεί   καθαρή.   Λειτουργεί   ως   εμπόδιο, κρατώντας   μακριά   φύλλα,   ξυλαράκια   και   αλλά   αντικείμενα,   από   το   να   πέσουν   στην πισίνα σας. Αυτό   σημαίνει   ότι   ξοδεύετε   λιγότερο   χρόνο   και   χρήματα   για   τη   συντήρησή   της,   αφού τα φίλτρα και οι αντλίες δεν φράσσονται. Το   σκέπαστρο   πισίνας   λειτουργεί   ως   προληπτικό   μέτρο   ασφάλειας,   εμποδίζοντας ατυχήματα σε παιδιά και κατοικίδια. Άλλο   πλεονέκτημα   του   σκέπαστρου   είναι   ότι   αυξάνει   τη   θερμοκρασία   του   νερού λόγω   του   φαινομένου   του   θερμοκηπίου   που   δημιουργείται   εσωτερικά.   Έτσι   μπορείτε να   απολαύσετε   το   μπάνιο   σας   και   τους   χειμερινούς   μήνες,   αφού   το   σκέπαστρο διατηρεί το νερό πιο ζεστό. Ο   αέρας,   η   βροχή,   τα   έντομα,   είναι   αιτίες   για   να   μην   ευχαριστηθείτε   το   κολύμπι   σας στην πισίνα. Νοιώστε ασφαλείς και προστατευμένοι τοποθετώντας σκέπαστρο.
Δείτε τους τύπους Σκέπαστρων
Πλεονεκτήματα Σκέπαστρου Πισίνας

ΤΥΠΟΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

 Σκέπαστρο Πισίνας Horizont Σκέπαστρο Πισίνας Star Plus Star Σκέπαστρο Πισίνας Sun Sky Σκέπαστρο Πισίνας Visual Σκέπαστρο Πισίνας Harmonie Harmonie Σκέπαστρο Πισίνας Professional Σκέπαστρο Πισίνας Practic Σκέπαστρο Πισίνας Creative Creative Σκέπαστρο Πισίνας Lok
Lok
Σκέπαστρο Πισίνας Galaxy Σκέπαστρο Πισίνας Orion Orion Σκέπαστρο Πισίνας Rondo
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Εγγύηση Σκέπαστρου Πισίνας
Τεχνολογία Σκέπαστρου Πισίνας

Σκέπαστρο Πισίνας

Πλεονεκτήματα Σκέπαστρου Πισίνας

Το σκέπαστρο πισίνας σας γλυτώνει χρόνο και χρήμα. Ένα    από    τα    μεγαλύτερα    πλεονεκτήματα    του    να    έχει    κάποιος σκέπαστρο   στην   πισίνα   του,   είναι   ότι   αυτό   βοηθάει   στο   να   την διατηρεί    καθαρή.    Λειτουργεί    ως    εμπόδιο,    κρατώντας    μακριά φύλλα,   ξυλαράκια   και   αλλά   αντικείμενα,   από   το   να   πέσουν   στην πισίνα σας. Αυτό   σημαίνει   ότι   ξοδεύετε   λιγότερο   χρόνο   και   χρήματα   για   τη συντήρησή της, αφού τα φίλτρα και οι αντλίες δεν φράσσονται. Το      σκέπαστρο      πισίνας      λειτουργεί      ως      προληπτικό      μέτρο ασφάλειας, εμποδίζοντας ατυχήματα σε παιδιά και κατοικίδια. Άλλο     πλεονέκτημα     του     σκέπαστρου     είναι     ότι     αυξάνει     τη θερμοκρασία   του   νερού   λόγω   του   φαινομένου   του   θερμοκηπίου που   δημιουργείται   εσωτερικά.   Έτσι   μπορείτε   να   απολαύσετε   το μπάνιο    σας    και    τους    χειμερινούς    μήνες,    αφού    το    σκέπαστρο διατηρεί το νερό πιο ζεστό. Ο   αέρας,   η   βροχή,   τα   έντομα,   είναι   αιτίες   για   να   μην   ευχαριστηθείτε το κολύμπι σας στην πισίνα. Νοιώστε ασφαλείς και προστατευμένοι τοποθετώντας σκέπαστρο.
Δείτε τους τύπους Σκέπαστρων
Πλεονεκτήματα Σκέπαστρου Πισίνας

ΤΥΠΟΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

 Σκέπαστρο Πισίνας Horizont Σκέπαστρο Πισίνας Star Plus Star Σκέπαστρο Πισίνας Sun Sky Σκέπαστρο Πισίνας Visual Σκέπαστρο Πισίνας Harmonie Harmonie Σκέπαστρο Πισίνας Professional Σκέπαστρο Πισίνας Practic Σκέπαστρο Πισίνας Creative Creative Σκέπαστρο Πισίνας Lok
Lok
Σκέπαστρο Πισίνας Galaxy Σκέπαστρο Πισίνας Orion Orion Σκέπαστρο Πισίνας Rondo
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Εγγύηση Σκέπαστρου Πισίνας
Τεχνολογία Σκέπαστρου Πισίνας

Σκέπαστρο Πισίνας

Πλεονεκτήματα Σκέπαστρου Πισίνας

Το σκέπαστρο πισίνας σας γλυτώνει χρόνο και χρήμα. Ένα    από    τα    μεγαλύτερα    πλεονεκτήματα    του    να    έχει κάποιος    σκέπαστρο    στην    πισίνα    του,    είναι    ότι    αυτό βοηθάει    στο    να    την    διατηρεί    καθαρή.    Λειτουργεί    ως εμπόδιο,   κρατώντας   μακριά   φύλλα,   ξυλαράκια   και   αλλά αντικείμενα, από το να πέσουν στην πισίνα σας. Αυτό   σημαίνει   ότι   ξοδεύετε   λιγότερο   χρόνο   και   χρήματα για   τη   συντήρησή   της,   αφού   τα   φίλτρα   και   οι   αντλίες   δεν φράσσονται. Το   σκέπαστρο   πισίνας   λειτουργεί   ως   προληπτικό   μέτρο ασφάλειας,     εμποδίζοντας     ατυχήματα     σε     παιδιά     και κατοικίδια. Άλλο   πλεονέκτημα   του   σκέπαστρου   είναι   ότι   αυξάνει   τη θερμοκρασία     του     νερού     λόγω     του     φαινομένου     του θερμοκηπίου      που      δημιουργείται      εσωτερικά.      Έτσι μπορείτε     να     απολαύσετε     το     μπάνιο     σας     και     τους χειμερινούς   μήνες,   αφού   το   σκέπαστρο   διατηρεί   το   νερό πιο ζεστό. Ο   αέρας,   η   βροχή,   τα   έντομα,   είναι   αιτίες   για   να   μην ευχαριστηθείτε το κολύμπι σας στην πισίνα. Νοιώστε    ασφαλείς    και    προστατευμένοι    τοποθετώντας σκέπαστρο.
Δείτε τους τύπους Σκέπαστρων

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Τεχνολογία Σκεπάστρου Πισίνας

Τα    σκέπαστρα    της    AQUACOMET    έχουν    ελεγχθεί    και πιστοποιηθεί με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντέχουν    στις    κακές    καιρικές    συνθήκες,    στις    ακραίες θερμοκρασίες   και   στα   χημικά   προϊόντα,   διατηρώντας   την αισθητική    και    τις    λειτουργικές    τους    ιδιότητες,    με    το πέρασμα του χρόνου. Έτσι   λοιπόν,   η   σχεδίαση   των   συγκεκριμένων   σκέπαστρων έγινε     με     βάση     3     προϋποθέσεις:     την     ποιότητα     της κατασκευής    ώστε    να    παρέχει    ασφάλεια,    την    εύκολη διαχείριση του σκέπαστρου και την οικονομία.

Εγγύηση Σκεπάστρου Πισίνας

  3 χρόνια εγγύηση για τα υλικά και την κατασκευή. 10       χρόνια       εγγύηση       για       το       συμπαγές πολυκαρβονικό υαλοπίνακα. Η      εγγύηση      ισχύει      εφόσον      το      σκέπαστρο χρησιμοποιείται    συμφώνα    με    τις    προδιαγραφές του. Λανθασμένοι     χειρισμοί     και     παραλείψεις     από μέρους    των    χρηστών    δεν    καλύπτονται    από    την εγγύηση. Τα    σκέπαστρα    προστατεύουν    από    τον    άνεμο εφόσον   είναι   πάντα   ασφαλισμένα   και   οι   πόρτες τους κλειστές. Τα    σκέπαστρα    της    AQUACOMET,    αντέχουν    σε ανέμους   έντασης   έως   10   beaufort,   ανάλογα   με   το μοντέλο   και            με   την   προϋπόθεση   ότι   είναι   σε κλειστή θέση και κλειδωμένα Η    εγγύηση    δεν    ισχύει,    εάν    το    σκέπαστρο    δεν καθαρίζεται   αμέσως   μετά   από   βαριά   χιονόπτωση (βάρος    χιονιού    45kgr/τ.μ)    ή    μετά    από    δριμύ παγετό.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΤΥΠΟΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

 Σκέπαστρο Πισίνας Horizont Σκέπαστρο Πισίνας Star Plus Star Σκέπαστρο Πισίνας Sun Sky Σκέπαστρο Πισίνας Visual Σκέπαστρο Πισίνας Harmonie Harmonie Σκέπαστρο Πισίνας Professional Σκέπαστρο Πισίνας Practic Σκέπαστρο Πισίνας Creative Creative Σκέπαστρο Πισίνας Lok
Lok
Σκέπαστρο Πισίνας Galaxy Σκέπαστρο Πισίνας Orion Orion Σκέπαστρο Πισίνας Rondo
Εγγύηση Σκέπαστρου Πισίνας
Τεχνολογία Σκέπαστρου Πισίνας

Σκέπαστρο Πισίνας

Πλεονεκτήματα Σκέπαστρου Πισίνας

Το σκέπαστρο πισίνας σας γλυτώνει χρόνο και χρήμα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του να έχει κάποιος σκέπαστρο στην πισίνα του, είναι ότι αυτό βοηθάει στο να την διατηρεί καθαρή. Λειτουργεί ως εμπόδιο, κρατώντας μακριά φύλλα, ξυλαράκια και αλλά αντικείμενα, από το να πέσουν στην πισίνα σας. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύετε λιγότερο χρόνο και χρήματα για τη συντήρησή της, αφού τα φίλτρα και οι αντλίες δεν φράσσονται. Το σκέπαστρο πισίνας λειτουργεί ως προληπτικό μέτρο ασφάλειας, εμποδίζοντας ατυχήματα σε παιδιά και κατοικίδια. Άλλο πλεονέκτημα του σκέπαστρου είναι ότι αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου που δημιουργείται εσωτερικά. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας και τους χειμερινούς μήνες, αφού το σκέπαστρο διατηρεί το νερό πιο ζεστό. Ο αέρας, η βροχή, τα έντομα, είναι αιτίες για να μην ευχαριστηθείτε το κολύμπι σας στην πισίνα. Νοιώστε ασφαλείς και προστατευμένοι τοποθετώντας σκέπαστρο.
Δείτε τους τύπους Σκέπαστρων

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Τεχνολογία Σκεπάστρου Πισίνας

Τα σκέπαστρα της AQUACOMET έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντέχουν στις κακές καιρικές συνθήκες, στις ακραίες θερμοκρασίες και στα χημικά προϊόντα, διατηρώντας την αισθητική και τις λειτουργικές τους ιδιότητες, με το πέρασμα του χρόνου. Έτσι λοιπόν, η σχεδίαση των συγκεκριμένων σκέπαστρων έγινε με βάση 3 προϋποθέσεις: την ποιότητα της κατασκευής ώστε να παρέχει ασφάλεια, την εύκολη διαχείριση του σκέπαστρου και την οικονομία.

Εγγύηση Σκεπάστρου Πισίνας

 3 χρόνια εγγύηση για τα υλικά και την κατασκευή. 10 χρόνια εγγύηση για το συμπαγές πολυκαρβονικό υαλοπίνακα. Η εγγύηση ισχύει εφόσον το σκέπαστρο χρησιμοποιείται συμφώνα με τις προδιαγραφές του. Λανθασμένοι χειρισμοί και παραλείψεις από μέρους των χρηστών δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Τα σκέπαστρα προστατεύουν από τον άνεμο εφόσον είναι πάντα ασφαλισμένα και οι πόρτες τους κλειστές. Τα σκέπαστρα της AQUACOMET, αντέχουν σε ανέμους έντασης έως 10 beaufort, ανάλογα με το μοντέλο και    με την προϋπόθεση ότι είναι σε κλειστή θέση και κλειδωμένα Η εγγύηση δεν ισχύει, εάν το σκέπαστρο δεν καθαρίζεται αμέσως μετά από βαριά χιονόπτωση (βάρος χιονιού 45kgr/τ.μ) ή μετά από δριμύ παγετό.