ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ HARMONIE

Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος: 2.1 m – 2.5 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    μοντέλο    ΗΑRΜΟΝΙΕ    όπως    και    τα    άλλα    ψηλά    σκέπαστρα,    είναι σχεδιασμένο     για     όσους     επιθυμούν     να     περνούν     χρόνο     μέσα     στο σκέπαστρο, πριν, κατά την διάρκεια και μετά το κολύμπι. Τοποθετούνται   πάνω   σε   ράγες   super   flat   12mm   (για   άνοιγμα   σκέπαστρου έως 6m) ή σε flat rail 20mm (για μεγαλύτερα των 6m) Η πρόσθια και η πίσω όψη διαθέτουν ανοιγόμενη ή συρόμενη πόρτα. Πλαϊνή    συρόμενη    πόρτα    μπορεί    να    τοποθετηθεί    και    στο    μεγαλύτερο τμήμα του σκέπαστρου.  Το   μοντέλο   HARMONIE   είναι   κατασκευασμένο   με   διπλό   πολυκαρβονικό PC ενώ το HARMONIE PLUS με διάφανο συμπαγές πολυκαρβονικό PC.   
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Rondo Σκέπαστρα πισίνας Rondo
Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος: 2.1 m – 2.5 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το   μοντέλο   ΗΑRΜΟΝΙΕ   όπως   και   τα   άλλα   ψηλά   σκέπαστρα,   είναι   σχεδιασμένο   για   όσους επιθυμούν   να   περνούν   χρόνο   μέσα   στο   σκέπαστρο,   πριν,   κατά   την   διάρκεια   και   μετά   το κολύμπι. Τοποθετούνται   πάνω   σε   ράγες   super   flat   12mm   (για   άνοιγμα   σκέπαστρου   έως   6m)   ή   σε flat rail 20mm (για μεγαλύτερα των 6m) Η πρόσθια και η πίσω όψη διαθέτουν ανοιγόμενη ή συρόμενη πόρτα. Πλαϊνή    συρόμενη    πόρτα    μπορεί    να    τοποθετηθεί    και    στο    μεγαλύτερο    τμήμα    του σκέπαστρου.  Το    μοντέλο    HARMONIE    είναι    κατασκευασμένο    με    διπλό    πολυκαρβονικό    PC    ενώ    το HARMONIE PLUS με διάφανο συμπαγές πολυκαρβονικό PC.   
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ HARMONIE

Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος: 2.1 m – 2.5 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    μοντέλο    ΗΑRΜΟΝΙΕ    όπως    και    τα    άλλα    ψηλά σκέπαστρα,   είναι   σχεδιασμένο   για   όσους   επιθυμούν   να περνούν   χρόνο   μέσα   στο   σκέπαστρο,   πριν,   κατά   την διάρκεια και μετά το κολύμπι. Τοποθετούνται   πάνω   σε   ράγες   super   flat   12mm   (για άνοιγμα   σκέπαστρου   έως   6m)   ή   σε   flat   rail   20mm   (για μεγαλύτερα των 6m) Η   πρόσθια   και   η   πίσω   όψη   διαθέτουν   ανοιγόμενη   ή συρόμενη πόρτα. Πλαϊνή   συρόμενη   πόρτα   μπορεί   να   τοποθετηθεί   και   στο μεγαλύτερο τμήμα του σκέπαστρου.  Το   μοντέλο   HARMONIE   είναι   κατασκευασμένο   με   διπλό πολυκαρβονικό    PC    ενώ    το    HARMONIE    PLUS    με διάφανο συμπαγές πολυκαρβονικό PC.   
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  HARMONIE

c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος:   2.1   m   –   2.5   m   (εξαρτάται   από   το πλάτος) Το    μοντέλο    ΗΑRΜΟΝΙΕ    όπως    και    τα άλλα         ψηλά         σκέπαστρα,         είναι σχεδιασμένο    για    όσους    επιθυμούν    να περνούν    χρόνο    μέσα    στο    σκέπαστρο, πριν,    κατά    την    διάρκεια    και    μετά    το κολύμπι. Τοποθετούνται    πάνω    σε    ράγες    super flat    12mm    (για    άνοιγμα    σκέπαστρου έως    6m)    ή    σε    flat    rail    20mm    (για μεγαλύτερα των 6m) Η   πρόσθια   και   η   πίσω   όψη   διαθέτουν ανοιγόμενη ή συρόμενη πόρτα. Πλαϊνή     συρόμενη     πόρτα     μπορεί     να τοποθετηθεί   και   στο   μεγαλύτερο   τμήμα του σκέπαστρου.  Το         μοντέλο         HARMONIE         είναι κατασκευασμένο              με              διπλό πολυκαρβονικό   PC   ενώ   το   HARMONIE PLUS         με         διάφανο         συμπαγές πολυκαρβονικό PC.   

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  HARMONIE