ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ SUN SKY

Πλάτος: 3.0 – 8.0 m Ύψος:1.1 – 3.0 m (εξαρτάται από το πλάτος) Τα   μοντέλα   SUN   και   SKY   είναι   αψιδωτά   τηλεσκοπικά   σκέπαστρα   με όμορφες και λιτές γραμμές. To   SUN   κατασκευάζεται   με   διπλό   πολυκαρβονικό   PC,   ενώ   το   SKY   με συμπαγές διάφανο πολυκαρβονικό PC. Τα   βασικά   μοντέλα   SUN   και   SKY   με   άνοιγμα   έως   6m,   κινούνται   πάνω   σε ράγες      super      flat      12mm.      Για      άνοιγμα      μεγαλύτερο      των      6m χρησιμοποιούνται ράγες flat rail 20mm.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Rondo Σκέπαστρα πισίνας Rondo
Πλάτος: 3.0 – 8.0 m Ύψος:1.1 – 3.0 m (εξαρτάται από το πλάτος) Τα   μοντέλα   SUN   και   SKY   είναι   αψιδωτά   τηλεσκοπικά   σκέπαστρα   με   όμορφες   και   λιτές γραμμές. To   SUN   κατασκευάζεται   με   διπλό   πολυκαρβονικό   PC,   ενώ   το   SKY   με   συμπαγές   διάφανο πολυκαρβονικό PC. Τα   βασικά   μοντέλα   SUN   και   SKY   με   άνοιγμα   έως   6m,   κινούνται   πάνω   σε   ράγες   super   flat 12mm. Για άνοιγμα μεγαλύτερο των 6m χρησιμοποιούνται ράγες flat rail 20mm.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ SUN-SKY

Πλάτος: 3.0 – 8.0 m Ύψος:1.1 – 3.0 m (εξαρτάται από το πλάτος) Τα   μοντέλα   SUN   και   SKY   είναι   αψιδωτά   τηλεσκοπικά σκέπαστρα με όμορφες και λιτές γραμμές. To   SUN   κατασκευάζεται   με   διπλό   πολυκαρβονικό   PC, ενώ το SKY με συμπαγές διάφανο πολυκαρβονικό PC. Τα   βασικά   μοντέλα   SUN   και   SKY   με   άνοιγμα   έως   6m, κινούνται   πάνω   σε   ράγες   super   flat   12mm.   Για   άνοιγμα μεγαλύτερο    των    6m    χρησιμοποιούνται    ράγες    flat    rail 20mm.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  SUN SKY

c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Πλάτος: 3.0 – 8.0 m Ύψος:1.1    –    3.0    m    (εξαρτάται    από    το πλάτος) Τα   μοντέλα   SUN   και   SKY   είναι   αψιδωτά τηλεσκοπικά   σκέπαστρα   με   όμορφες   και λιτές γραμμές. To     SUN     κατασκευάζεται     με     διπλό πολυκαρβονικό    PC,    ενώ    το    SKY    με συμπαγές διάφανο πολυκαρβονικό PC. Τα    βασικά    μοντέλα    SUN    και    SKY    με άνοιγμα    έως    6m,    κινούνται    πάνω    σε ράγες    super    flat    12mm.    Για    άνοιγμα μεγαλύτερο    των    6m    χρησιμοποιούνται ράγες flat rail 20mm.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  SUN SKY