ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ LOK

Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος: 2.0 m – 2.6 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το     σκέπαστρο     LOK     (locomotive)     αποτελεί     έναν     συνδυασμό     του HARMONIE και  του SKY. Παρέχει   ευρύχωρη   είσοδο   καθώς   και   μικρότερο   μέγεθος   στο   κυρίως σκέπαστρο ώστε να μειώνεται ο συνολικός του όγκος. Το   βασικό   μοντέλο   κατασκευάζεται   από   διπλό   πολυκαρβονικό   PC   προαιρετικά    από    συμπαγές    διάφανο    πολυκαρβονικό    PC),    με    ράγες οδηγούς super flat 12mm. Εκτός   της   δομής   που   παρουσιάζεται   εδώ,   είναι   δυνατή   η   δημιουργία εναλλακτικών συνδυασμών.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Rondo Σκέπαστρα πισίνας Rondo
Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος: 2.0 m – 2.6 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το σκέπαστρο LOK (locomotive) αποτελεί έναν συνδυασμό του HARMONIE και  του SKY. Παρέχει   ευρύχωρη   είσοδο   καθώς   και   μικρότερο   μέγεθος   στο   κυρίως   σκέπαστρο   ώστε   να μειώνεται ο συνολικός του όγκος. Το    βασικό    μοντέλο    κατασκευάζεται    από    διπλό    πολυκαρβονικό    PC    (ή    προαιρετικά    από συμπαγές διάφανο πολυκαρβονικό PC), με ράγες οδηγούς super flat 12mm. Εκτός    της    δομής    που    παρουσιάζεται    εδώ,    είναι    δυνατή    η    δημιουργία    εναλλακτικών συνδυασμών.  
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ LOK

Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος: 2.0 m – 2.6 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το     σκέπαστρο     LOK     (locomotive)     αποτελεί     έναν συνδυασμό του HARMONIE και  του SKY. Παρέχει     ευρύχωρη     είσοδο     καθώς     και     μικρότερο μέγεθος   στο   κυρίως   σκέπαστρο   ώστε   να   μειώνεται   ο συνολικός του όγκος. Το      βασικό      μοντέλο      κατασκευάζεται      από      διπλό πολυκαρβονικό    PC    (ή    προαιρετικά    από    συμπαγές διάφανο   πολυκαρβονικό   PC),   με   ράγες   οδηγούς   super flat 12mm. Εκτός   της   δομής   που   παρουσιάζεται   εδώ,   είναι   δυνατή η δημιουργία εναλλακτικών συνδυασμών.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  LOK

c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Πλάτος: 4.0 m – 7.5 m Ύψος:   2.0   m   –   2.6   m   (εξαρτάται   από   το πλάτος) Το       σκέπαστρο       LOK       (locomotive) αποτελεί        έναν        συνδυασμό        του HARMONIE και  του SKY. Παρέχει    ευρύχωρη    είσοδο    καθώς    και μικρότερο        μέγεθος        στο        κυρίως σκέπαστρο      ώστε      να      μειώνεται      ο συνολικός του όγκος. Το   βασικό   μοντέλο   κατασκευάζεται   από διπλό         πολυκαρβονικό         PC         προαιρετικά     από     συμπαγές     διάφανο πολυκαρβονικό   PC),   με   ράγες   οδηγούς super flat 12mm. Εκτός    της    δομής    που    παρουσιάζεται εδώ,      είναι      δυνατή      η      δημιουργία εναλλακτικών συνδυασμών.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  LOK