ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ORION

Πλάτος: 5.0 m 12.0 m Ύψος: ~2.4 m – 3.3 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    μοντέλο    ORION    είναι    το    κορυφαίο    προϊόν    της   AQUACOMET    και διατίθεται σε πλάτος έως 10m. Το    σκέπαστρο    ανοίγει    και    κλείνει    τηλεσκοπικά    διαμέσου    κάθετων πλευρικών τοιχωμάτων, χωρίς οδηγούς. Ανάλογα   με   το   μέγεθος,   η   λειτουργία   του   γίνεται   χειροκίνητα   ή   με   την χρήση τηλεχειριζόμενου ηλεκτρικού μηχανισμού. Το   μήκος   των   ανεξάρτητα   κινούμενων   τμημάτων   είναι   2,2m,   συνεπώς   αν το   συνολικό   του   μήκος   ξεπερνάει   τα   12,5m   προτείνεται   τα   τμήματα   να μαζεύουν και προς τις δυο άκρες της πισίνας. Το ORION διατίθεται σε μέγιστο μήκος 22-24m.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Rondo Σκέπαστρα πισίνας Rondo
Πλάτος: 5.0 m 12.0 m Ύψος: ~2.4 m – 3.3 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το   μοντέλο   ORION   είναι   το   κορυφαίο   προϊόν   της   AQUACOMET   και   διατίθεται   σε   πλάτος έως 10m. Το   σκέπαστρο   ανοίγει   και   κλείνει   τηλεσκοπικά   διαμέσου   κάθετων   πλευρικών   τοιχωμάτων, χωρίς οδηγούς. Ανάλογα     με     το     μέγεθος,     η     λειτουργία     του     γίνεται     χειροκίνητα     ή     με     την     χρήση τηλεχειριζόμενου ηλεκτρικού μηχανισμού. Το   μήκος   των   ανεξάρτητα   κινούμενων   τμημάτων   είναι   2,2m,   συνεπώς   αν   το   συνολικό   του μήκος   ξεπερνάει   τα   12,5m   προτείνεται   τα   τμήματα   να   μαζεύουν   και   προς   τις   δυο   άκρες   της πισίνας. Το ORION διατίθεται σε μέγιστο μήκος 22-24m.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ORION

Πλάτος: 5.0 m 12.0 m Ύψος: ~2.4 m – 3.3 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    μοντέλο    ORION    είναι    το    κορυφαίο    προϊόν    της AQUACOMET και διατίθεται σε πλάτος έως 10m. Το   σκέπαστρο   ανοίγει   και   κλείνει   τηλεσκοπικά   διαμέσου κάθετων πλευρικών τοιχωμάτων, χωρίς οδηγούς. Ανάλογα    με    το    μέγεθος,    η    λειτουργία    του    γίνεται χειροκίνητα      ή      με      την      χρήση      τηλεχειριζόμενου ηλεκτρικού μηχανισμού. Το   μήκος   των   ανεξάρτητα   κινούμενων   τμημάτων   είναι 2,2m,   συνεπώς   αν   το   συνολικό   του   μήκος   ξεπερνάει   τα 12,5m   προτείνεται   τα   τμήματα   να   μαζεύουν   και   προς τις δυο άκρες της πισίνας. Το ORION διατίθεται σε μέγιστο μήκος 22-24m.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  ORION

c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Πλάτος: 5.0 m 12.0 m Ύψος:   ~2.4   m   –   3.3   m   (εξαρτάται   από   το πλάτος) Το    μοντέλο    ORION    είναι    το    κορυφαίο προϊόν   της   AQUACOMET   και   διατίθεται σε πλάτος έως 10m. Το      σκέπαστρο      ανοίγει      και      κλείνει τηλεσκοπικά           διαμέσου           κάθετων πλευρικών τοιχωμάτων, χωρίς οδηγούς. Ανάλογα   με   το   μέγεθος,   η   λειτουργία   του γίνεται     χειροκίνητα     ή     με     την     χρήση τηλεχειριζόμενου ηλεκτρικού μηχανισμού. Το    μήκος    των    ανεξάρτητα    κινούμενων τμημάτων    είναι    2,2m,    συνεπώς    αν    το συνολικό   του   μήκος   ξεπερνάει   τα   12,5m προτείνεται   τα   τμήματα   να   μαζεύουν   και προς τις δυο άκρες της πισίνας. Το    ORION    διατίθεται    σε    μέγιστο    μήκος 22-24m.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  ORION